Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXIII. Unde supra [In die Adscensionis Domini]. Sermo. Inc. Glorificatio Domini nostri Iesu Christi