Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

III. Alia proverbia popularia collecta a sapientissimo D. Maximo Planude
III. Eterai paroimiai demodeis syllegeisai para tou sophotatou kyriou Maximou tou Planoude