Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

X. Mithridatis Collectio Bruti Epistolarum
X. Mithridatou Ton Broutou Epistolon synagoge