Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXII. Atheiensis metropolitae (sc. Michaelis eiusdem Acominati) Lusus Theano
XXII. Tou Athenon