Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. Eustathii rhetorum magistri et ecclesiastici a supplicationibus et postea Thessalonicensis (archiepiscopi) Egressiones Homeri Iliadis
I. Eystathiou maistoros ton retoron kai ekklesiostikou epi ton deeseon, tou ysteron Thessalonikes parekbolai tes Omerou Iliados
Sive Excerpta ex eiusdem Commentariis in Iliadem