Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XVII. Carmina aurea sapientis Pythagorae
XVII. Epe ta chrousa tou sophou Pythagorou