Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XV. Eiusdem [Plutarchi] de Stoicorum repugnantiis
XV. Tou autou Stoikon enantiomaton