Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XX. Protheoria in sermones animae et corporis
XX. Protheoria eis tous apo psyches kai somatos logous