Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXIX. Ad magnum Oeconomum patriarchae fratrem
XXIX. Pros ton megan Oikonomon ton tou patriarchou adelphon