Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXVIII. Initium dictionum accentum habentium. Excerpta autem sunt haec ex regulis Choerobosci aetherii grammatici et aliorum
XXVIII. Arche ton tonizomenon lexeon. Parexeblethesan de tauta ek ton oron Choiroboskou aitheriou