Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. Narratio de S. Paullo apostolo
I. Diegesis peri tou agiou Paulou tou apostolou