Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXVII. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De poenitentia et eleemosyna et de Davide rege, sermo V
XXXVII. Tou autou Eeri metanoias kai eleemosynes kai Dabid tou Basileos, logos pemptos