Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. Mense Novembri, die XXV. Vita sacrosancti martyris Clementis episcopi Romae, discipuli S. Petri apostoli
I. Meni Noembrio, eis ten ke. Bios tou agiou ieromaryros Klementos episkopou Romes, mathetou tou agiou apostolou Petrou