Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXVII. Ex historico sermone de Chrysostomo ab episcopo quodam habito cum Theodoro diacono Romano. Episcopus
XXVII. Ek tou istorikou logou ton peri tou Chrysostomou ypo tinos ton episkopon pros Theodoron diakonon Romes lechthentos. O episkopos