Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. Mense eodem (nempe Septembri) die VIII. Beatissimi Andreae Hierosolymitani archiepiscopi Cretae in ortum SS. gloriosissimae benedictae D. N. Deiparae semperque virginis Mariae
I. Meni to auto e. Tou makariotatou Andreou Ierosolymitou archiepiscopou Kretes eis to genesion tes panagias yperendoxou eulogemenes despoines emon Theotokou kai aiei parthenou Marias