Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IV. Eiusdem [Ioannis Chrysostom] Homilia postridie Kalendas habita contra eos qui inebriantur [...]; postremo de Lazaro homilia I
IV. Tou autou meta tas Kalandas te exes kata methuonton [...]. Kai eis ton Lazaron logos protos. Kyrie eulogeson