Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IX. S. P. N. Ioannis archiepiscopi Constantinopolitani Chrysostomi Sermo in Annunciationem SS. Dominae nostrae Deiparae
IX. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepiscopou Konstantinoupoleos tou Chrysostomou Logos eis ton euaggelismon tes yperagias despoines emon Theotokou