Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XVI. Die XII, mensis Decembris. Vita et conversatio S. et miraculorum opificis Spyridionis episcopi civitatis Thrimithuntis provinciae insulae Cypri
XVI. Eis ib tou Dekembriou menos. Bios kai politeia tou agiou kai thaumatourgou episkopou Spyridonos poleos Trimithountos eparchias tes Kyprion nesou