Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VI. Polybii episcopi civitatis Rhinocururon in reliqua vitae S. P. N. Epiphanii episcopis urbis Constantiae insulae Cypri
VI. Polybiou episkopou poleos Rinokourouron eis ta ypoloipa tou biou tou agiou patros emon Epiphniou episkopou poleos Konstantias tes Kyprion nesou