Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XLII. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] in illud: nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, et reliqua, sermo X
XLII. Tou autou Eis to: me thesaurizete eautois eautois thesaurous epi tes ges, kai ta exes, logos i