Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IV. Argumenta Epistolarum Paulli apostoli
IV. Ypothesis ton Epistolon Paulou apostolou