Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XVII. Mensis Septembris, die XXIX. Vita abbatis Cyriaci Laurae Sycae
XVII. Tee kth tou Septembriou menos. Bios tou abba Kyrianou tes Lauras tou Souka