Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

V. Mense Maio, die XII. Vita S. Epiphanii episcopi Constantiae urbis Cypri
V. Meni Maio ib. Bios tou agiou Epiphaniou episkopou poleos Konstantias tes Kyprou