Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] Contra Anomoeos absente episkopo Homilia I
I. Tou autou pros Anomoious apontos tou episkopou logos a