Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXII. Eiusdem beati Cyrilli ex dogmaticis solutionibus propositis de Tiberio diacono, et fraternitate
XXXII. Tou autou Makariou Kurillou ek ton epiluseon ton dogmatikon zetematon epizetethenton peri Tiberiou diakonou, kai tes adelphotetos