Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXIV. Eiusdem [sancti Athanasii archiepiscopi Alexandrini] Ex Epistola ad Antiochum Duca quaestio
XXIV. Tou autou Ek tes pros Antiochon Douka erotesis