Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

X. Chrysostomi morale LXXVIII ex Evangelio secundum Matthaeum de caritate erga proximum [...]
X. Tou Chrysostomu ethikon oe ek tou kata Matthaion euaggeliou peri tes tou plesion agapes [...]