Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXI. Mense decembri, die IX. Sermo XXI. Folia VIII. Georgii metropolitani Nicomediae Sermo in conceptionem sanctissimae Deiparae
XXI. Meni dekembrio th. Logos ka. Ful. e. Georgiou metropolitou Nikomedias logos eis ten sullepsin tes uperagias theotokou