Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XVI. Theophili sanctissimi archiepiscopi Alexandrini adlocutio, quum Theophania die dominico instaret
XVI. Thephilou tou agiotatou archiepiskopou Alexandreias, ton agion theophanion Epistanton en kuriake, prosphonesis