Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXVIII. Eiusdem [sancti Basilii] Praeceptio ad sacerdotes
XXVIII. Tou autou Parangelia pros tous iereis