Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXVI. Sancti Basilii ad Caesarium patricium
XXVI. Tou agiou Basileiou pros Kaisareion patrikion peri koinonias