Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXIX. Responsiones canonicae Timothei sanctissimi archiepiscopi Alexandrini unius ex CL sanctis patribus Constantinopoli congregatis ad interrogationes ipsi propositas a quibusdam episcopis, et clericis
XXIX. Apokriseis kanonikai Timotheou tou agiotatou archiepiskopou Alexandreias enos rn agion pateron ton en Konstantinoupoleis pros tas prosenechtheisas auto eperoteseis para tinon episkopon kai klerikon