Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXV. Eiusdem [sancti Gregorii theologi] Adversus Eunomianos, et disputationis de theologia praeludium
XXV. Tou autou Pros Eunomianous, kai peri theologias prodialexis