Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VII. Exemplum testamenti sancti Gregorii theologi, consulatu Flavii Eucherii, et Flavii Evagrii virorum clarissimorum, pridie kalendas
VII. To ison tes diathekes tou agiou Gregoriou tou theologou upatia Phlauiou Eucheriou kai Phlauiou Euargiou ton lamprotaton promias Kalandon