Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VIII. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De beneficentia et gratia et ex Epistola ad Colossenses
VIII. Tou autou peri euergeias kai charitos kai ek tes pros Kolassaeis Epistoles