Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXX. Beati Cyrilli archiepiscopi Alexandrini ex Epistola ad Domnum canones tres
XXX. Tou en agiois Kurillou archiepiskopou Alexandreias ek tes pros Domnon Epistole kanones treis