Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXVII. Sermo XXXVII. Folia III. Sancti patris nostri Iohannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani in occasum (seu praesentationem) salvatoris, et deiparae, et in Symeonem
XXXVII. Logos lz. Ful. g. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepisckopou Konstantinoupoleos tou Chrusostomou eis ten upapanten tou soteros kai tes theotokou kai eis ton Sumeona