Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XV. Mense novembri, die XVIII. Sermo XV. Folia V. Sancti patris nostri Iohannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Encomium in sanctum magnum martyrem Romanum
XV. Meni noembrio. ie. Logos ie. Ful. e. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepiskopou Konstantinoupoleos tou Chrusosomou enkomion eis ton agion megalomartura Romanon