Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXIII. Eiusdem [sancti Gregorii episcopi Nazianzeni theologi] Ad Cledonium presbyterum adversus Apollinarium oratio I
XXXIII. Tou autou Pros Kledonion presbuteron kata Apolinariou logos a