Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XIII. Mense novembri, die XI. Sermo XIII. Folia IV. Sancti patris nostri et confessoris Studitae Theodori testamentum
XIII. Meni noembrio ia. Logos ig. Ful. d. Tou en agiois patros emon kai omologetou Theodorou tou Stouditou diatheke