Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXVII. Eiusdem epitome interpretationis Levitici
XXVII. Tou autou epitome ermeneias tou Leuitikou