Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XII. Mense novembri, octava die, deinde n. m. Sermo XII. Folia XXVII. Pantaleonis diaconi magnae Dei ecclesiae enarratio praestantissimorum miraculorum archangeli Michaelis
XII. Meni noembrio eis tas okto. Logos ib. Ful. kz. Pantaleontos diakonou tes tou Theou megales ekklesias diegesis ton pammegison thaumaton tou archangelou Michale