Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

V. Exhortatio ad populum de generose ferendis imminentibus minis quum habeat exemplum Iob et Ninivitarum: et quod non oporteat timere mortem sed peccatum ac de non iurando. Homilia V
V. Paraklesis pros ton laon peri tou pherein gennaios ten epikeimenen apeilen echonta ypodeigma ton Iob kai tous Nineuitas kai oti ou chre dedienai ton thanaton alla ten amartian kai tou me omnuein. Omilia e