Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

Eiusdem Chrysostomi Homilia in laudem eorum qui comparuerunt in ecclesia quaeque moderatio sit servanda in divinis laudibus, item in illud: Vidi Dominum sedentem in throno excelso et elevato. Domine benedic
II. Tou autou Chrysostomou apainos ton apantesanton en te ecclesia kai peri eutaxias tes en tais doxologiais kai eis: to eidon ton kyrion kathemenon epi thronou upselou kai eperremenou. Kyrie eulogeson