Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

III. Sancti patris nostri Iohannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Sermo in vanam vitam, et de torpore animi
III. Tou en agiois patros emon Ioanne archiepiskopou Konstantinoupoleos tou Chrusostomou Logos eis ton mataion bion, kai peri katavuxeos psyches