Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

[1]. Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani enarratio in Epistolam ad Hebraeos. Homilia I
I. Ioannou archiepiscopou Konstantinoupoleos tou Chrysostomou ermeneia eis ten pros Ebraious Epistolen. Logos a