Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

[17]. Epistolae ad Timotheum moralium summa per capita breviter digesta. [...] Argumentum Epistolae ad Timotheum Ioannis Crysostomi archiepiscopi constantinopolitani [...] Homilia prima
XVII. Tes pros Timotheon Epistoles ton ethikon e dunamis en kephalaiois en suntomo. [...] Ypothesis tes pros Timotheon Epistoles Ioannou archiepiscopou Konstantinoupoleos tou Chrysostomou. [...][Omilia a]