Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXI. Eiusdem [sancti Gregorii theologi] in novam dominicam, et in ver, et in martyrem Mamantem [...]
XXI. Tou autou Eis ten kainen kuriaken, kai eis to ear, kai eis ton martura Mananta [...]