Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

II. Eiusdem [Nicolai sacerdotis Tarentini] De barba non radenda
II. Tou autou Peri tou me xerasthai to genion