Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXVIII. Sermo XXXVIII. Folia IV. Sancti Cyrilli archiepiscopi Hierosolymitani in praesentationem Domini nostri Iesu Christi
XXXVIII. Logos le. Ful. d. Tou agiou Kurillou archiepiskopou Ierosolumon eis ten upapanten tou Kuriou emon Iesou Christou